ΟΥΡΑ ΚΛΕΙΣΤΗ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ KEVLAR ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ . ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ MGP, SBK.
140.00 €