ΟΥΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗ

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ KEVLAR. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ MGP, SBK.
120.00 €

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

KTM RC8 1148 (2008-2016)